67661568_888415731536303_8534754707606863872_n.jpg

Fra venstre: Neema, Siv, Ingrid Thelma, Chris, Sonja, Daniel, Åshild, Kyrre

Charlotte, Heidi, Camilla, Turid og Kathrine. Randi mangler på bildet.

Personalet i Bergstø Barnehage består av 13 ansatte. Av dem er seks pedagoger, fem fagarbeidere og en assistent. I tillegg har vi en praksisplass/lærling.

Åshild er barnehagens styrer og er barnehagelærer

Siv pedagogisk leder

Kyrre pedagogisk leder

Thelma pedagogisk leder

Heidi pedagogisk leder

Randi barnehagelærer

Daniel assistent

Camilla barne -og ungdomsarbeider

Charlotte barne -og ungdomsarbeider

Sonja barne -og ungdomsarbeider

Turid barne -og ungdomsarbeider

Chris barne -og ungdomsarbeider

Neema praksisplass/lærling

Kathrine vikar