Fra venstre: Camilla, Siv, Sonja, Turid, Randi, Heidi, Daniel, Chris, Kristine, Thelma, Kyrre og Åshild. Charlotte mangler på bildet.
Personalet i Bergstø Barnehage består av 13 fast ansatte. Av dem er seks pedagoger, fem fagarbeidere, en assistent og en renholder. I tillegg har vi en lærling.

Åshild er barnehagens styrer og er barnehagelærer

Siv pedagogisk leder

Kyrre pedagogisk leder

Thelma pedagogisk leder

Heidi pedagogisk leder

Randi barnehagelærer

Daniel assistent

Camilla barne -og ungdomsarbeider

Charlotte barne -og ungdomsarbeider

Sonja barne -og ungdomsarbeider

Turid barne -og ungdomsarbeider

Kristine barne -og ungdomsarbeider

Chris praksisplass/lærling

Myla renholder